Ujazdowski Inkubator
Przedsiębiorczości

 

Misją UIP jest pomoc nowym firmom z sektora MŚP w osiągnięciu pozycji na rynku i ukierunkowaniu np. na współpracę z firmami funkcjonującymi na terenie Gminy Ujazd i Strefy Aktywności Gospodarczej, które po okresie "inkubacji" w przyszłości mogłyby uzupełniać i rozwijać SAG.
Beneficjentami projektu będą także pracownicy UIP, świadczący usługi dla firm - klientów poprzez szkolenia, konsultacje i udział w spotkaniach informacyjnych.
Zakłada się, że UIP będzie obsługiwał podmioty zlokalizowane w SAG oraz firmy spoza Inkubatora poszukujące merytorycznego wsparcia.
Przewiduje się, iż nowo powstała spółka liczyć będzie 3 osoby.

 

Ujazdowski Inkubator
Przedsiębiorczości w ramach
swojej działalności oferuje:
 
 1. Doradztwo i pomoc w rozpoczęciu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej

  - usługi konsultingowe (doradztwo ekonomiczne, prawne, księgowe),
  - usługi szkoleniowe i warsztaty przedsiębiorczości,
  - usługi biurowe - dostęp do Internetu, możliwość korzystania z faksu, ksero, skanera, rzutnika, projektora multimedialnego,
  - pomoc w nawiązaniu kontaktów gospodarczych,
  - organizowanie i prowadzenie wymiany doświadczeń, promocji, praktyk zawodowych w zakresie rozwoju przedsiębiorczości.
   

 2. Najem pomieszczeń po preferencyjnych cenach

  - w zależności od kategorii wynajmującego i okres pobytu danej firmy w Inkubatorze.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 "Inwestujemy w Twoją przyszłość"